您现在的位置是: 首页 > 诗词大全 诗词大全

南园十三首拼音版_南园十三首拼音版其五

zmhk 2024-06-02 人已围观

简介南园十三首拼音版_南园十三首拼音版其五       最近有些忙碌,今天终于有时间和大家聊一聊“南园十三首拼音版”的话题。如果你对这个领域还比较陌生,那么这篇文章就是为你而写的,让我们一起来了解一下吧。1.《南园十三首·

南园十三首拼音版_南园十三首拼音版其五

       最近有些忙碌,今天终于有时间和大家聊一聊“南园十三首拼音版”的话题。如果你对这个领域还比较陌生,那么这篇文章就是为你而写的,让我们一起来了解一下吧。

1.《南园十三首·其五》原文和拼音是什么?

2.《马诗》是谁写的?他还写过那些诗?

3.马诗李贺拼音版 马诗李贺的赏析

4.祝贺事业有成的文言文

5.形容男子汉气概的成语有哪些?

南园十三首拼音版_南园十三首拼音版其五

《南园十三首·其五》原文和拼音是什么?

       nán ? yuán ?shí ?sān ?shǒu ?qí ?wǔ

       南园十三首·其五

       táng:lǐ hè

       唐:李贺 ?

       nán ?ér ?hé ?bú ?dài ?wú ?gōu

       男儿何不带吴钩,

       shōu ?qǔ ?guān ?shān ?wǔ ?shí ?zhōu

       收取关山五十州。

       qǐng ?jūn ?zàn ?shàng ?líng ?yān ?gé

       请君暂上凌烟阁,

       ruò ?gè ?shū ?shēng ?wàn ?h ù hóu

       若个书生万户侯?

       译文:

       男子汉大丈夫为什么不腰带武器去收取关山五十州呢?请你且登上那画有开国功臣的凌烟阁去看,又有哪一个书生曾被封为食邑万户的列侯?

       赏析:

       这首诗由两个设问句组成,顿挫激越,而又直抒胸臆,把家国之痛和身世之悲都淋漓酣畅地表达出来了。李贺《南园》组诗,多就园内外景物讽咏,以写其生活与感情。但此首不借所见发端,却凭空寄慨,于豪情中见愤然之意。盖只是同时所作,拉杂汇编,不能以题目限的。

       作者生平:

       李贺(约公元791年-约817年),字长吉,汉族,唐代河南福昌(今河南洛阳宜阳县)人,家居福昌昌谷,后世称李昌谷,是唐宗室郑王李亮后裔。有“诗鬼”之称,是与“诗圣”杜甫、“诗仙”李白、“诗佛”王维相齐名的唐代著名诗人。著有《昌谷集》。李贺是中唐的浪漫主义诗人,与李白、李商隐称为唐代三李。有“‘太白仙才,长吉鬼才’之说。李贺是继屈原、李白之后,中国文学史上又一位颇享盛誉的浪漫主义诗人。李贺长期的抑郁感伤,焦思苦吟的生活方式,元和八年(813年)因病辞去奉礼郎回昌谷,27岁英年早逝。

《马诗》是谁写的?他还写过那些诗?

       李贺的诗句有:囊里短歌唐李贺,囊里短歌唐李贺。

       李贺的诗句有:李白李贺遗机杼,天上岂真无李贺。拼音是:lǐhè。结构是:李(上下结构)贺(上下结构)。注音是:ㄌ一ˇㄏㄜ_。

       李贺的具体解释是什么呢,我们通过以下几个方面为您介绍:

       一、词语解释点此查看计划详细内容

       李贺LǐHè。(1)(790—816)字长吉,唐代福昌(现在河南省宜阳西)人。南园,是李贺在家读书的地方。他写了《南园十三首》,慨叹当时有许多作品不切合实用,悲秋一类诗文用在战争中无济于事。

       二、国语词典

       人名。(西元790~816)_字长吉,福昌(今河南省宜阳县西)_人。唐代诗人。自幼聪颖过人,七岁能辞章,工于诗文。为诗不先立题,喜用奇字异辞,想像力丰富,风格独特。宪宗时为协律郎。著有《昌谷集》。

       三、网络解释

       李贺(唐代诗人)李贺(约公元791年-约817年),字长吉,是“长吉体诗歌开创者。”唐代河南福昌(今河南洛阳宜阳县)人,家居福昌昌谷,后世称李昌谷,是唐宗室,唐高祖李渊的叔父李亮(大郑王)后裔。有“诗鬼”之称,是与“诗圣”杜甫、“诗仙”李白、“诗佛”王维相齐名的唐代著名诗人。有《雁门太守行》、《李凭箜篌引》等名篇。著有《昌谷集》。李贺是中唐的浪漫主义诗人,与李白、李商隐称为唐代三李。是中唐到晚唐诗风转变期的一个代表者。他所写的诗大多是慨叹生不逢时和内心苦闷,抒发对理想、抱负的追求;对当时藩镇割据、宦官专权和人民所受的残酷剥削都有所反映。留下了“黑云压城城欲摧”,“雄鸡一声天下白”,“天若有情天亦老”等千古佳句。李贺的诗作想象极为丰富,经常应用神话传说来托古寓今,所以后人常称他为“鬼才”,“诗鬼”,创作的诗文为“鬼仙之辞”。有“‘太白仙才,长吉鬼才’之说。李贺是继屈原、李白之后,中国文学史上又一位颇享盛誉的浪漫主义诗人。李贺因长期的抑郁感伤,焦思苦吟的生活方式,元和八年(813年)因病辞去奉礼郎回昌谷,27岁英年早逝。

       关于李贺的诗词

       《拟李贺·鱼鳞_空排嫩碧》《秦宫秋词拟李贺》《李贺晚归图》

       关于李贺的成语

       李代桃僵张三李四李广不侯以桃代李李郭同舟道傍苦李投桃报李桃来李答可喜可贺燕雀相贺

       关于李贺的词语

       桃李年桃来李答张三李四道傍苦李奉申贺敬谨具贺仪以桃代李投桃报李燕雀相贺李郭同舟

       关于李贺的造句

       1、李贺诗歌以其奇崛冷艳、朦胧晦涩、虚幻荒诞的独特个性而著称,这在很大程度上是受其近乎病态心理个性的影响。

       2、草暖公园取自李贺诗句“草暖云昏万里春”。

       3、李贺是中国诗歌史上一个特殊的诗人,特殊的人生际遇使其死亡意识迥别于其他诗人。

       4、月亮西去,她又卷起帘栊,倚窗而望,恋恋不舍,还常常反复回环地念诵李贺的诗句“月漉漉,波烟玉”。

       5、读李贺的诗,要含英咀华,仔细玩味,方能有所体会。

       点此查看更多关于李贺的详细信息

马诗李贺拼音版 马诗李贺的赏析

       马诗作者

       唐李贺(790~816)

       这里是他的诗/view/7079.htm#5

       注音:lǐ hè

       字长吉。号诗鬼。祖籍陇西,生于福昌(今河南宜阳)昌谷,后世称李昌谷。唐宗室郑王李亮后裔,但家已没落。青少年时,才华出众,名动京师。父名晋肃,因避父讳(晋、进同音),终不得登第。一生愁苦抑郁,体弱多病,只做过3年奉礼郎,卒时仅27岁,后人称其为诗鬼。李贺一生以诗为业,其诗可分为4类。①讽刺黑暗政治和不良社会现象。此类诗有的直陈时事,有的借古讽今。名作有《雁门太守行》、《老夫采玉歌》等。这类诗中,五古、七古较少,多为乐府诗。或借旧题,或创新题 ,大都凝练绚丽 。也有的含义隐晦,如《金铜仙人辞汉歌》。②个人发愤抒情。这类诗有个人失意困顿、疾病缠身的消沉和时光易逝、人生短暂的悲叹,也有“天荒地老无人识”的不平和“世上英雄本无主”,“收取关山五十州”的豪情壮志。③神仙鬼魅题材。这类诗曲折表现他对现实的厌恶和否定。后人因此称他为鬼才。④咏物等其他题材。这类诗总的表现了李贺诗题材的广度和思想的深度。李贺诗想象丰富奇特,幽深奇谲,句锻字炼,色彩瑰丽,富有浪漫气息 。但也有少数明白易懂的诗 ,他擅长短篇,《天上谣》、《梦天》、《帝子歌》、《湘妃》等是其代表作,被称为长吉体。他多写古诗与乐府,近体很少,无七律。他的诗借鉴了齐梁宫体诗的词采,也沾染了一些不健康的东西。由于太注意雕琢,有的诗往往词意晦涩,堆砌词藻。李贺曾自编其集。有《李贺诗歌集注》。生平见李商隐《李贺小传》,新、旧《唐书》本传,《宣室志》,《幽闲鼓吹》,《摭言》。

       《马诗》是通过咏马、赞马或慨叹马的命运,来表现志士的奇才异质、远大抱负及不遇于时的感慨与愤懑,其表现方法属比体。而此诗在比兴手法运用上却特有意味。李贺共写了二十三首马诗。

       [编辑本段]诗文

       (其一)

       龙脊贴连钱,银蹄白踏烟。

       无人织锦韂,谁为铸金鞭。

       (其二)

       腊月草根甜,天街雪似盐。

       未知口硬软,先拟蒺藜衔。

       (其三)

       忽忆周天子,驱车上玉山。

       鸣驺辞凤苑,赤骥最承恩。

       (其四)

       此马非凡马,房星本是星。

       向前敲瘦骨,犹自带铜声。

       (其五)

       大漠沙如雪,燕山月似钩。

       何当金络脑,快走踏清秋。

       (其六)

       饥卧骨查牙,粗毛刺破花。

       鬣焦珠色落,发断锯长麻。

       (其七)

       西母酒将阑,东王饭已干。

       君王若燕去,谁为曳车辕?

       (其八)

       赤兔无人用,当须吕布骑。

       吾闻果下马,羁策任蛮儿。

       (其九)

       催榜渡乌江[1],神骓泣向风。

       君王[2]今解剑,何处逐英雄?

       (其十)

       内马赐宫人,银鞯刺麒麟。

       午时盐坂上,蹭蹬溘风尘。

       (其十一)

       批竹初攒耳,桃花未上身。

       他时须搅阵,牵去借将军。

       (其十二)

       宝玦谁家子,长闻侠骨香。

       堆金买骏骨,将送楚襄王。

       (其十三)

       香幞赭罗新,盘龙蹙蹬鳞。

       回看南陌上,谁道不逢春?

       (其十四)

       不从桓公猎,何能伏虎威?

       一朝沟陇出,看取拂云飞。

       (其十五)

       唐剑斩隋公,□[3]毛属太宗。

       莫嫌金甲重,且去捉飘风。

       (其十六)

       白铁锉青禾,砧间落细莎。

       世人怜小颈,金埒畏长牙。

       (其十七)

       伯乐向前看,旋毛在腹间。

       只今掊白草,何日蓦青山?

       (其十八)

       萧寺驮经马,元从竺国来。

       空知有善相,不解走章台。

       (其十九)

       重围如燕尾,宝剑似鱼肠。

       欲求千里脚,先采眼中光。

       (其二十)

       暂系腾黄马,仙人上彩楼。

       须鞭玉勒吏,何事谪高州?

       (其二十一)

       汉血到王家,随鸾撼玉珂。

       少君骑海上,人见是青骡。

       (其二十二)

       武帝爱神仙,烧金得紫烟。

       厩中皆肉马,不解上青天。

       [编辑本段]注释

       [1]乌江:一作江东。

       [2]君王:一作吾王。

       [3]“卷”下换“毛”。

       此马非凡马,房星本是星。

       向前敲瘦骨,犹自带铜声。

       [4]燕山:山名,在现在河北省的北部。

       [5]钩:弯刀,是古代的一种兵器,形似月牙。

       [6]金络脑:用黄金装饰的马笼头,说明马具的华贵。

       马诗中的其五

       注释:

       这首诗看起来是写马,其实的借马来抒情:什么时候才能戴上华贵的马笼头,在秋高气爽的日子里飞快的奔驰呢?显然,这是诗人因热切期望为国建立功业,却又不被赏识所发出的感叹。

       这首诗写马的素质好,但遭遇不好。用拟物的手法写人,写自己,是一种「借题发挥」的婉曲写法。

       首句开门见山,直言本意,肯定并且强调诗歌所表现的是一匹非同寻常的好马。起句平直,实在没有多少诗味。

       次句「房星本是星」,乍看起来象是重复第一句的意思。「房星」指马,句谓房星原是天上的星宿,也就是说这匹马本不是尘世间的凡物。如果这句的含义仅限于此,与首句几乎一模一样,那就犯了重沓的毛病。诗只四句,首句平平,次句又作了一次重复,那么这首诗就有一半索然无味,没有价值。但如细细咀嚼,便会发现第二句别有新意,只是意在言外,比较隐晦曲折。《晋书?天文志》中有这样一段话:「房四星,亦曰天驷,为天马,主车驾。房星明,则王者明。」它把「房星」和「王者」直接联系起来,就是说马的处境如何与王者的明暗、国家的治乱息息相关。既然马的素质好遭遇不好,那么,王者不明,政事不理的状况就不言可喻了。这是一种「渗透法」,通过曲折引申,使它所表达的实际意义远远超过字面的含义。

       三、四句写马的形态和素质。如果说前二句主要是判断和推理,缺乏鲜明生动的形象,那么,后二句恰恰相反,它们绘声绘影,完全借助形象表情达意。李贺写诗,善于捕捉形象,「状难见之景如在目前」,这两句就是突出的例子。「瘦骨」写形,表现马的处境;「铜声」写质,反映马的素质。这匹马瘦骨嶙嶙,显然境遇不好。在常人的眼里,它不过是匹筋疲力尽的凡马,只有真正爱马并且善于相马的人,才不把它当作凡马看待。「向前敲瘦骨,犹自带铜声。」尽管它境遇恶劣,被折腾得不成样子,却仍然骨带铜声。「铜声」二字,读来浑厚凝重,有立体感。它所包含的意思也很丰富:铜声悦耳,表明器质精良,从而生动地显示了这匹马骨力坚劲的美好素质,使内在的东西外现为可闻、可见、可感、可知的物象。「素质」原很抽象,「声音」也比较难于捉摸,它们都是「虚」的东西。以虚写虚,而又要化虚为实,的确很不容易,而诗人只用了短短五个字就做到了,形象化技法之高妙,可说已达到炉火纯青的程度。尤其可贵的是,诗歌通过写马,创造出物我两契的深远意境。诗人怀才不遇,景况凄凉,恰似这匹瘦马。他写马,不过是婉曲地表达出郁积心中的怨愤之情。(朱世英)

       大漠沙如雪, 燕山月似钩。

       何当金络脑, 快走踏清秋。

       《马诗》是通过咏马、赞马或慨叹马的命运,来表现志士的奇才异质、远大抱负及不遇于时的感慨与愤懑,其表现方法属比体。而此诗在比兴手法运用上却特有意味。

       一、二句展现出一片富于特色的边疆战场景色,乍看是运用赋法:连绵的燕山山岭上,一弯明月当空;平沙万里,在月光下象铺上一层白皑皑的霜雪。这幅战场景色,一般人也许只觉悲凉肃杀,但对于志在报国之士却有异乎寻常的吸引力。“燕山月似钩”与“晓月当帘挂玉弓”(《南园》其六)匠心正同,“钩”是一种弯刀,与“玉弓”均属武器,从明晃晃的月牙联想到武器的形象,也就含有思战斗之意。作者所处的贞元、元和之际,正是藩镇极为跋扈的时代,而“燕山”暗示的幽州蓟门一带又是藩镇肆虐为时最久、为祸最烈的地带,所以诗意是颇有现实感慨的。思战之意也有针对性。平沙如雪的疆场寒气凛凛,但它是英雄用武之地。所以这两句写景实启后两句的抒情,又具兴义。

       三、四句借马以抒情:什么时候才能披上威武的鞍具,在秋高气爽的疆场上驰骋,建树功勋呢?《马诗》其一云:“龙背铁连钱,银蹄白踏烟。无人织锦襜,谁为铸金鞭?”“无人织锦襜”二句的慨叹与“何当金络脑”表达的是同一个意思,就是企盼把良马当作良马对待,以效大用。“金络脑”、“锦襜”、“金鞭”统属贵重鞍具,都是象征马受重用。显然,这是作者热望建功立业而又不被赏识所发出的嘶鸣。

       此诗与《南园(男儿何不带吴钩)》都是写同一种投笔从戎、削平藩镇、为国建功的热切愿望。但《南园》是直抒胸臆,此诗则属寓言体或比体。直抒胸臆,较为痛快淋漓;而用比体,则觉婉曲耐味。而诗的一、二句中,以雪喻沙,以钩喻月,也是比;从一个富有特征性的景色写起以引出抒情,又是兴。短短二十字中,比中见兴,兴中有比,大大丰富了诗的表现力。从句法上看,后二句一气呵成,以“何当”领起作设问,强烈传出无限企盼意,且有唱叹味;而“踏清秋”三字,声调铿锵,词语搭配新奇,盖“清秋”草黄马肥,正好驰驱,冠以“快走”二字,形象暗示出骏马轻捷矫健的风姿,恰是“所向无空阔,真堪托死生。骁腾有如此,万里可横行”(杜甫《房兵曹胡马》)。所以字句的锻炼,也是此诗艺术表现上不可忽略的成功因素。(周啸天)

       武帝爱神仙,烧金得紫烟。

       厩中皆肉马,不解上青天。

       这是一首耐人玩味的讽刺小品。诗人借古喻今,用诙谐、辛辣的笔墨表现严肃、深刻的主题。

       前二句写汉武帝炼丹求仙的事。武帝一心想长生不老,命方士炼丹砂为黄金以服食,耗费了大量钱财。结果怎样呢?所得的不过是一缕紫烟而已。「得」字,看似平常,却极有份量,对炼丹求仙的荒诞行径作了无情的鞭挞和辛辣的嘲讽,深得「一字褒贬」之妙。

       后两句写马,紧扣诗题。「厩中皆肉马,不解上青天」,迫切希望能飞升成仙的汉武帝,不豢养能够「拂云飞」、「捉飘风」的天马,而让不中用的「肉马」充斥马厩。用「肉马」形容马平庸低劣,非常精当。由于是「御马」,吃住条件优越,一个个喂得肥大笨重。这样的马在地面上奔跑都有困难,怎么可以骑着它上天呢!这两句寓意颇深,除暗示武帝求天马上青天的迷梦破灭外,还隐喻当时有才有识之士被弃置不用,而平庸无能之辈,一个个受到拔擢,窃据高位,挤满朝廷。试问:依靠这些人怎么可能使国家蒸蒸日上,实现清明的政治理想?此诗集中地讽刺了当时最高统治者迷信昏庸,所用非人,颖锋内藏,含蕴丰富,而又出之以「嬉笑」,读来使人感到轻松爽快,这在李贺作品中是很少见的。(朱世英)

       马诗二十三首(其二十三)

       李贺

       武帝爱神仙, 烧金得紫烟。

       厩中皆肉马, 不解上青天。

       这是一首耐人玩味的讽刺小品。诗人借古喻今,用诙谐、辛辣的笔墨表现严肃、深刻的主题。

       前二句写汉武帝炼丹求仙的事。武帝一心想长生不老,命方士炼丹砂为黄金以服食,耗费了大量钱财。结果怎样呢?所得的不过是一缕紫烟而已。“得”字,看似平常,却极有份量,对炼丹求仙的荒诞行径作了无情的鞭挞和辛辣的嘲讽,深得“一字褒贬”之妙。

       后两句写马,紧扣诗题。“厩中皆肉马,不解上青天”,迫切希望能飞升成仙的汉武帝,不豢养能够“拂云飞”、“捉飘风”的天马,而让不中用的“肉马”充斥马厩。用“肉马”形容马平庸低劣,非常精当。由于是“御马”,吃住条件优越,一个个喂得肥大笨重。这样的马在地面上奔跑都有困难,怎么可以骑着它上天呢!这两句寓意颇深,除暗示武帝求天马上青天的迷梦破灭外,还隐喻当时有才有识之士被弃置不用,而平庸无能之辈,一个个受到拔擢,窃据高位,挤满朝廷。试问:依靠这些人怎么可能使国家蒸蒸日上,实现清明的政治理想?此诗集中地讽刺了当时最高统治者迷信昏庸,所用非人,颖锋内藏,含蕴丰富,而又出之以“嬉笑”,读来使人感到轻松爽快,这在李贺作品中是很少见的。

       此马非凡马,房星本是星。向前敲瘦骨,犹自带铜声。

       李贺的《马诗》共23首,大都别有比兴寓意。这是第四首,写马骨不凡。房星:二十八星宿之一。《瑞应图》:"马为房星之精。"古人以为世间不平凡的人或物都是上应星宿的。铜声:张衡《东京赋》:"天马半汉"。注云:"天马,铜马也。"此诗言马非凡马,但却未得好的待遇,因而瘦骨嶙嶙,但并不软弱,铮铮硬骨,击之有铜声。《晋书·天文志》:"房驷星,亦曰天驷,为天马,主车驾。房星明,则王者明。"李贺此诗以马喻人之意显然:非凡杰出之才,未遇明主。而良马不用,则时危主殆矣。"向前敲瘦骨,犹自带铜声"两句,苍劲凝重,力度非凡,质感强烈鲜明,以虚写实,是出神入化之笔。

       其五

       大漠沙如雪,燕山月似钩(1)。何当金络脑(2),快走踏清秋。

       1.燕山:此指燕然山,是西北产良马之地。大漠、燕山,皆马之故乡。

       2.何当:何时才能够。

       3.金络脑:嵌金的马络头。古乐府《陌上桑》:"黄金络马头。"

       此篇写良马出自名地,而边陲天地广阔,正可奋勇奔驰,唯待知遇名主也。何当二字,托出盼望之意。李贺生活的时代,藩镇割据,战事频频,作者以名马自喻,言虽然生逢用人之时,亦有用才之地,但尚需惜才用才之主。这是李贺马诗的基本意旨。李贺在其短暂的一生中,一直怀有建功立业之心,为此,他甚至宁愿投笔从戎。但这一理想终难实现,所以他的诗中总有一股郁郁不平的悲愤之气.

祝贺事业有成的文言文

       1、拼音版

        dà mò shā rú xuě,yān shān yuè shì gōu。

        大漠沙如雪,燕山月似钩。

        hé dāng jīn luò nǎo,kuài zǒu tà qīng qiū。

        何当金络脑,快走踏清秋。

        2、赏析

        这首诗与《南园·男儿何不带吴钩》都是写同一种投笔从戎、削平藩镇、为国建功的热切愿望。但《南园十三首》是直抒胸臆,此诗则属寓言体或比体。直抒胸臆,较为痛快淋漓;而用比体,则显得委婉含蓄,耐人寻味。而诗的一、二句中,以雪比喻沙,以钩比喻月,也是比;从一个富有特征性的景色写起以引出抒情,又是兴。短短二十字中,比中见兴,兴中有比,大大丰富了诗的表现力。从句法上看,后二句一气呵成,以“何当”领起作设问,强烈传出无限企盼之意,而且富有唱叹的意味;而“踏清秋”三字,声调铿锵,词语搭配新奇,“清秋”的时候草黄马肥,正好驰驱,冠以“快走”二字,形象暗示出骏马轻捷矫健的风姿,恰是“所向无空阔,真堪托死生。骁腾有如此,万里可横行”(杜甫《房兵曹胡马》)。所以字句的锻炼,也是此诗艺术表现上的成功因素。

形容男子汉气概的成语有哪些?

       1. 励志以后要成就一番事业的文言文诗句有哪些

        七绝·改诗赠父亲

        ***

        孩儿立志出乡关,学不成名誓不还。

        埋骨何须桑梓地,人生无处不青山。

        自信人生二百年 会当击水三千里—— ***

       

        南园十三首·其五

        李贺

        男儿何不带吴钩, 收取关山五十州。

        请君暂上凌烟阁, 若个书生万户侯?

        送李副使赴碛西官军

        岑参

        火山六月应更热,赤亭道口行人绝。

        知君惯度祁连城,岂能愁见轮台月。

        脱鞍暂入酒家垆,送君万里西击胡。

        功名祗向马上取,真是英雄一丈夫。

        柏学士茅屋

        碧山学士焚银鱼,白马却走深岩居。

        古人己用三冬足,年少今开万卷余。

        晴云满户团倾盖,秋水浮阶溜决渠。

        富贵必从勤苦得,男儿须读五车书

2. 让人以事业为重的古文

        1、少壮不努力,老大徒悲伤. —— 汉乐府古辞《长歌行》 2、业精于勤,荒于嬉.—— 韩 愈《进学解》 3、一寸光阴一寸金,寸金难买寸光阴.——《增广贤文》 4、天行健,君子以自强不息. ——《周易 乾 象》 5、志不强者智不达. ——《墨子 修身》 6、青,取之于蓝而青于蓝;冰,水为之而寒于水.——《荀子 劝学》 7、志当存高远.—— 诸葛亮《诫外生书》 8、丈夫志四海,万里犹比邻. —— 曹 植《赠白马王彪》 9、有志者事竟成. ——《后汉书 耿 列传》 10、欲穷千里目,更上一层楼. —— 王之涣《登鹳雀楼》 11、会当凌绝顶,一览众山小. —— 杜 甫《望岳》 12、岁寒,然后知松柏之后凋也. ——《论语 子罕》 13、天将降大任于是人也,必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身,行拂乱其所为.——《孟子 告子下》 1、认真的对待你的工作。

        工作也许不如爱情来的让你心跳,但至少能保证你有饭吃,有房子住,而不确定的爱情给不了这些,所以,认真努力的工作。 2 2、一个男人应该引人注目的地方不是他的马,也不是其他的饰物,而是他的人品。

        3、真正的男子渴求着不同的两件事:危险和游戏。 4、不管男人经历过多少次爱的奇遇,但往往只有一位不可替代的女人永远留在他的记忆中。

        如果这种深情的爱不能实现,就可能造成他在性关系上的反常和轻率。反之,女人也是如此。

        5、心有定见,而又善于宽容,一个人兼备了这两点,他就是一个出类拔萃的男子汉。 6、男士的美,表现在他专注于工作我看男士,不看外表,而是内在的男人味和亲切感。

        7、昨天的辉煌已过去,今天的辉煌要争取,明天的辉煌需努力。 8、只有一条路不能选择——那就是放弃的路;只有一条路不能拒绝——那就是成长的路。

        9、征服畏惧、建立自信的最快最确实的方法,就是去做你害怕的事,直到你获得成功的经验。 10、再长的路,一步步也能走完,再短的路,不迈开双脚也无法到达。

        11、信念的力量在于即使身处逆境,亦能帮助你鼓起前进的船帆;信念的魅力在于即使遇到险运,亦能召唤你鼓起生活的勇气;信念的伟大在于即使遭遇不幸,亦能促使你保持崇高的心灵。 12、伟大人物的最明显标志,就是他坚强的意志,不管环境变换到何种地步,他的初衷与希望仍不会有丝毫的改变,而终于克服障碍,以达到期望的目的。

        13、虽然世界多苦难,但苦难都是能够战胜的。 14、世界上最富有的人,是跌倒最多的人。

        世界上最勇敢的人,是每次跌倒都能爬起来的人! 15、失败是什么?没有什么,只是更走近成功一步;成功是什么?就是走过了所有通向失败的路,只剩下一条路,那就是成功的路。 16、生活可以是甜的,也可以是苦的,但绝不是无味的,我可能成功,也可能失败,但我决不气馁。

        17、人生是一条铺满荆棘的路,汗水是一把披荆折棘的剑。 18、人的一生可能燃烧也可能腐朽,我不能腐朽,我愿意燃烧起来! 19、奇迹有时候是会发生的,但是你得为之拼命地努力。

        20、奇趁年轻少壮去探求知识吧,它将弥补由于年老而带来的亏损。智慧乃是老年的精神养料,所以年轻时应该努力,这样,年轻时才不致空虚。

        21、每一个成功者都有一个开始。勇于开始,才能找到成功的路。

        22、没有翻不过的高山,没有走不出的沙漠,更没有超越不了的自我。 23、路是脚踏出来的,历史是人写出来的。

        人的每一步行动都在书写自己的历史。 24、积极的人在每一次忧患中都看到一个机会, 而消极的人则在每个机会都看到某种忧患。

        25、古之立大事者,不惟有超世之才,亦必有坚忍不拔之志。 26、高楼大厦厦巍然屹立,是因为有坚强的支柱,理想和信仰就是人生大厦的支柱;航船破浪前行,是因为有指示 方向的罗盘,理想和信仰就是人生航船的罗盘;列车奔驰千里,是因为有引导它的铁轨,理想和信仰就是人生列车上的铁轨。

        27、当一个人专为自己打算的时候,他追求幸福的欲望只有在非常罕见的情况下才能得到满足,而且决不是对己对人都有利。 28、当一个人真正觉悟的一刻,他放弃追寻外在世界的财富,而开始追寻他内心世界的真正财富。

        29、成功之处并不在于别人对自己的看法,而在于自己的努力。就算没有人为你鼓掌,至少我还能够自己欣赏自己。

3. 表达“励志以后要成就一番事业”的文言文诗句有哪些

        1、不飞则已,一飞冲天;不鸣则已,一举成名。——司马迁

        2、去留无意,闲看庭前花开花落;宠辱不惊,漫随天外云卷云舒。——《幽窗小记》

        3、非淡泊无以明志,非宁静无以致远。——诸葛亮

        4、长风破浪会有时,直挂云帆济沧海。——李白

        5、以铜为镜,可以正衣冠;以古为镜,可以知兴替;以人为镜,可以明得失。——《旧唐书·魏征列传》

        6、穷则独善其身,达则兼善天下。——《孟子》

        7、古之立大事者,不惟有超世之才,亦必有坚忍不拔之志。——苏轼

        8、士不可以不弘毅,任重而道远。仁以为己任,不亦重乎?死而后已,不亦远乎?——《论语》

        9、太上有立德,其次有立功,其次有立言,虽久不废,此谓不朽。——《左传》

        10、饭疏食,饮水,曲肱而枕之,乐亦在其中矣。不义而富且贵,于我如浮云。——《论语》

        11、英雄者,胸怀大志,腹有良策,有包藏宇宙之机,吞吐天地之志者也。——《三国演义》

        12、老当益壮,宁移白首之心;穷且益坚,不坠青云之志。——唐·王勃

        13、乐民之乐者,民亦乐其乐;忧民之忧者,民亦忧其忧。——《孟子·梁惠王下》

        14、勿以恶小而为之,勿以善小而不为。——刘备

        15、学而不知道,与不学同;知而不能行,与不知同。——黄睎

        16、以家为家,以乡为乡,以国为国,以天下为天下。——《管子·牧民》

        17、志不强者智不达,言不信者行不果。——墨翟

        18、臣心一片磁针石,不指南方不肯休。——文天祥

        19、吾日三省乎吾身。为人谋而不忠乎?与朋友交而不信乎?传不习乎?——《论语》

        20、人人好公,则天下太平;人人营私,则天下大乱。——刘鹗

        21、博观而约取,厚积而薄发。——苏轼

        22、百川东到海,何时复西归?少壮不尽力,老大徒伤悲。——汉乐府《长歌行》

        23、君子忧道不忧贫。——孔丘

        24、天将降大任于斯人也,必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身,行拂乱其所为。()——《孟子·告子下》

        25、先天下之忧而忧,后天下之乐而乐。——范仲淹

        26、为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平。---张载

        27、丹青不知老将至,贫贱于我如浮云。——杜甫

        28、天行健,君子以自强不息。地势坤,君子以厚德载物。——《易经》

        29、博学之,审问之,慎思之,明辨之,笃行之。——《礼记》

        30、百学须先立志。——朱熹

        31、海纳百川,有容乃大;壁立千仞,无欲则刚。——林则徐

        32、其身正,不令而行;其身不正,虽令不从。——《论语》

        33、子曰:“知者不惑,仁者不忧,勇者不惧。”——《子罕》

        34、好学近乎知,力行近乎仁,知耻近乎勇。——《中庸》

        35、操千曲尔后晓声,观千剑尔后识器。——刘勰、不患人之不己知,患不知人也。——孔子

4. 形容事业有成的字有哪些

        百尺竿头 桅杆或杂技长竿的顶端。比喻极高的官位和功名,或学问、事业有很高的成就

        繁荣兴旺 形容事业或经济状况发达昌盛,生机蓬勃

        安家立业 安置家庭,创立基业或事业。也指长期在一个地方劳动和生活。

        比翼齐飞 比翼:翅膀挨着翅膀。齐飞:成双的并飞。比喻夫妻情投意合,在事业上并肩前进。

        比翼双飞 比翼:翅膀挨着翅膀。双飞:成双的并飞。比喻夫妻情投意合,在事业上并肩前进。

        大功告成 功:事业;告:宣告。指巨大工程或重要任务宣告完成。

        大政方针 重大的政策与措施,引导事业前进的方向和指针。

        鸿业远图 鸿:大。宏伟的事业,远大的志向或谋划、

        激昂青云 奋发意气于青云之上,指痛痛快快地做一番事业。

        建功立业 建:建立;功:功勋;业:事业。建立功勋,成就大业。

        展翅高飞 形容鸟展开翅膀向高空飞去,也可以比喻事业的兴旺发达或人才高度发展

        震古铄今 震动古人,显耀当世。形容事业或功绩伟大。

        白手兴家 形容原来无基础或条件很差而创出一番事业。同“白手起家”。

5. 形容“事业有成”的字有哪些

        形容“事业有成”的字有:功功拼音:gōng,注音:ㄍㄨㄥ释义:1、劳绩,成绩,与“过”相对:功勋。

        功绩。论功行赏。

        徒劳无功。功德无量(liàng )。

        功成不居(立了功而不把功劳归于自己)。2、成就,成效;事业有成:成功。

        功能。功亏一篑。

        事半功倍。急功近利。

        3、物理学上指用力使物体移动的工作,等于力乘移动的距离:功率。4、本领,能耐:功夫。

        功底。功力。

        功到自然成。扩展资料汉字笔画:相关组词:1、练功[liàn gōng] 训练技能;练习功夫,有时特指练气功或武功。

        2、用功[yòng gōng] 努力学习。3、功劳[gōng láo] 对事业的贡献。

        4、功课[gōng kè] 学生按照规定学习的知识、技能。5、立功[lì gōng] 建立功绩。

       形容男子汉气概的成语有哪些?

        唯我独尊、力挽狂澜、舍我其谁、纵横驰骋

        1.唯我独尊[wéi wǒ dú zūn]

        原为佛家语,称颂释迦牟尼最高贵、最伟大。?现指认为只有自己最了不起。形容极端自高自大。

        2.力挽狂澜[lì wǎn kuáng lán]

        挽:挽回;狂澜:猛烈的 *** 浪。比喻尽力挽回危险的局势。

       

        3.雄才大略[xióng cái dà lüè]

        非常杰出的才智和谋略。

        4.舍我其谁[shě wǒ qí shuí]

        舍:除了。?除了我还有哪一个?形容人敢于担当,遇有该做的事,决不退让。

        5.纵横驰骋[zòng héng chí chěng]

        纵:南北方向;横:东西方向;驰骋:纵马疾驰。不受阻挡地往来奔驰。形容英勇战斗,所向无敌。也比喻写作上才思奔放,意到笔随。

形容男子汉气概的成语

        雄才大略、

        力挽狂澜、

        舍我其谁、

        傲睨万物、

        纵横驰骋、

        气吞山河、

        财大气粗、

        无敌天下

形容男子汉气概的诗句

        形容男子汉气概的诗句有:

        《垓下歌》秦.项羽

        力拔山兮气盖世。

        时不利兮骓不逝。

        骓不逝兮可奈何!

        虞兮虞兮奈若何!

        《狱中题壁》清.谭嗣同

        望门投止思张俭,忍死须臾待杜根。

        我自横刀向天笑,去留肝胆两昆仑!

        《夏日绝句》宋.李清照

        生当作人杰,死亦为鬼雄。

        至今思项羽,不肯过江东。

        《入川题壁》清。石达开

        大盗亦有道,诗书所不屑。

        黄金若粪土,肝胆硬如铁。

        策马渡悬崖,弯弓射胡月。

        人头作酒杯,饮尽仇雠血!

        《满江红》宋 .岳飞

        怒发冲冠, 凭栏处、?潇潇雨歇。 抬望眼、 仰天长啸, 壮怀激烈。?三十功名尘与土,?八千里路云和月。 莫等闲、 白了少年头, 空悲切。

        靖康耻, 犹未雪。 臣子恨, 何时灭。 驾长车踏破,?贺兰山缺。 壮志饥餐胡虏肉, 笑谈渴饮匈奴血。 待从头、 收拾旧山河,?朝天阙。

        《南园十三首.男儿何不带吴钩》唐.李贺

        男儿何不带吴钩,

        收取关山五十州?

        请君暂上凌烟阁,

        若个书生万户侯?

        《永遇乐·京口北固亭怀古》南宋.辛弃疾

        千古江山,英雄无觅孙仲谋处。舞榭歌台,风流总被雨打风吹去。斜阳草树,寻常巷陌,人道寄奴曾住。想当年,金戈铁马,气吞万里如虎。

        元嘉草草,封狼居胥,赢得仓皇北顾。四十三年,望中犹记,烽火扬州路。可堪回首,佛狸祠下,一片神鸦社鼓。凭谁问,廉颇老矣,尚能饭否?

        《出塞》唐.王昌龄

        秦时明月汉时关,万里长征人未还。

        但使龙城飞将在,不教胡马度阴山。

        《庐山谣寄卢侍御虚舟》唐.李白

        我本楚狂人,凤歌笑孔丘。手持绿玉杖,朝别黄鹤楼。

        五岳寻仙不辞远,一生好入名山游。庐山秀出南斗傍,屏风九叠云锦张。

        影落明湖青黛光,金阙前开二峰长,银河倒挂三石梁。香炉瀑布遥相望,

        回崖沓嶂凌苍苍。翠影红霞映朝日,鸟飞不到吴天长。登高壮观天地间,

        大江茫茫去不还。黄云万里动风色,白波九道流雪山。好为庐山谣,

        兴因庐山发。闲窥石镜清我心,谢公行处苍苔没。早服还丹无世情,

        琴心三叠道初成。遥见仙人彩云里,手把芙蓉朝玉京。先期汗漫九垓上,

        愿接卢敖游太清。

        参考资料

        古诗文网::gushiwen./mingju_957.aspx

形容气概的成语有哪些

        一马当先 一身正气 万夫不当 无所畏惧 气冲牛斗 气冲霄汉 气壮山河 气宇轩昂 气吞山河 正气凛然 龙骧虎步 百战百胜 冲锋陷阵 英姿焕发 奋不顾身 奋勇当先 顶天立地 昂首挺胸 昂首阔步 赴汤蹈火 挺身而出 战无不胜 临危不惧 威震天下 面不改色 勇冠三军 骁勇善战 镇定自若 慷慨就义 大智大勇 仰不愧天 力挽狂澜 光明磊落 化险为夷 大显身手 大显神通 大获全胜 义无反顾 久经沙场 谈笑自若 身先士卒 身经百战 智勇双全 闻鸡起舞 勇往直前 视死如归 单枪匹马 所向披靡 坚贞不屈 路见不平, 拔刀相助

形容男子汉成语

        才貌双全 - 逸群之才 - 玉树临风 - 温文尔雅 - 淑人君子 - 清新俊逸

形容男子帅气的成语有哪些? 温文尔雅

        [wēn wén ěr yǎ]

        温文:态度温和,有礼貌;尔雅:文雅。形容人态度温和,举动斯文。现有时也指缺乏斗争性,做事不大胆泼辣,没有闯劲。

        例句:他气宇轩昂,温文尔雅,举止潇洒。

        一表人才

        [yī biǎo rén cái]

        表:指外貌。形容人容貌俊秀端正。

        例句:他一表人才,风度翩翩

        气宇不凡

        [qì yǔ bù fán]

        气质和风度非同一般

        例句:为人聪明贵重,气宇不凡。

        玉树临风

        [yù shù lín fēng]

        形容人风度潇洒,秀美多姿。亦作“临风玉树”。

        例句:舞合形象玉树临风、稳重潇洒。

        风流倜傥

        [fēng liú tì tǎng]

        形容人有才华而言行不受世俗礼节的拘束。

        例句:他是一个风流倜傥的人。

        品貌非凡

        [pǐn mào fēi fán]

        品貌:人品和容貌;非凡:不同寻常。品行相貌都超出一般。

        仪表堂堂

        [yí biǎo táng táng]

        仪表:人的外表,风度;堂堂:仪容庄严大方的样子。形容人的容貌端正。

        例句:他身材很高,仪表堂堂,衣着讲究。

        清新俊逸

        [qīng xīn jùn yì]

        清美新颖,不落俗套。

        逸群之才

        [yì qún zhī cái]

        拥有超过众人的才能。

        风流才子

        [fēng liú cái zǐ]

        旧指洒脱不拘,富有才学的人。

        才貌双全

        [cái mào shuāng quán]

        才学相貌都好。

        惊才风逸

        [jīng cái fēng yì]

        指惊人的才华像风飘逸。

        文质彬彬

        [wén zhì bīn bīn]

        原形容人既文雅又朴实,后形容人文雅有礼貌。

        雅人深致

        [yǎ rén shēn zhì]

        雅:高雅,高尚;致:情趣。人品高尚,情趣深远。原是赞赏《诗经·大雅》的作者有深刻的见解。后形容人的言谈举止不俗。

        鹤立鸡群

        [hè lì jī qún]

        像鹤站在鸡群中一样。?比喻一个人的仪表或才能在周围一群人里显得很突出。

        气宇轩昂

        [qì yǔ xuān áng]

        形容人精力充沛,风度不凡。

        城北徐公

        [chéng běi xú gōng]

        原指战国时期齐国姓徐的美男子。后作美男子的代称。

        眉清目秀

        [méi qīng mù xiù]

        眉、目:眉毛和眼睛,泛指容貌。?形容人容貌清秀不俗气。

        例句:这小子眉清目秀的怪不得这么多人喜欢。

        才高八斗

        [cái gāo bā dǒu]

        才:才华。?比喻人极有才华。

        掷果潘安

        [zhì guǒ pān ān]

        旧时比喻为女子所爱慕的美男子。

        美如冠玉

        [měi rú guān yù]

        冠:帽子。?原比喻只是外表好看。后形容男子长相漂亮。

        英姿飒爽

        [yīng zī sà shuǎng]

        英姿:英勇威武的姿态;飒爽:豪迈矫健。形容英俊威武、精神焕发的样子。

        神采奕奕

        [shén cǎi yì yì]

        奕奕:精神焕发的样子。形容精神饱满,容光焕发。

        翩翩少年

        [piān piān shào nián]

        翩翩:形容举止洒脱。形容言谈举止洒脱的青年男子。

        相貌堂堂

        [xiàng mào táng táng]

        形容人的仪表端正魁梧。

        醉玉颓山

        [zuì yù tuí shān]

        形容男子风姿挺秀,酒后醉倒的风采。

        堂堂正正

        [táng táng zhèng zhèng]

        堂堂:盛大的样子;正正:整齐的样子。原形容强大整齐的样子,现也形容光明正大。也形容身材威武,仪表出众。

        面如傅粉

        [miàn rú fù fěn]

        形容男子美貌

有哪些话能激励自己有男子汉气概?

        我是男人,男人,嘎嘎! 还有一句:怕个刁,麻痹,滚。记住你会跟男人了

形容男子潇洒的成语有哪些?

        1、风度翩翩?[ fēng dù piān piān ]:风度:风采气度,指美好的举止姿态;翩翩:文雅的样子。 举止文雅优美。出自《史记·平原君列传》:“平原君,翩翩浊世之佳公子也。”《新唐书·张九龄传》:“风度能若张九龄乎?”

        2、风流倜傥?[ fēng liú tì tǎng ]:风流:有才学而不拘礼法;倜傥:卓异,洒脱不拘。 形容人有才华而言行不受世俗礼节的拘束。出自明·许三阶《节侠记·私仰》:“羡英年壮节堪多,似冰心在玉壶,散财结客,侠比三河,风流倜傥,名倾六辅。”

        3、雅人深致?[ yǎ rén shēn zhì ]:雅:高雅,高尚;致:情趣。人品高尚,情趣深远。原是赞赏《诗经·大雅》的作者有深刻的见解。后形容人的言谈举止不俗。出自南朝宋·刘义庆《世说新语·文学》:“纡谟定命,远猷辰告。’谓此句偏有雅人深致。”

        4、器宇轩昂?[ qì yǔ xuān áng ]:形容人精力充沛,风度不凡。出自明·罗贯中《三国演义》第43回:“张昭等见孔明丰神飘洒,器宇轩昂,料道此人必来游说。”

        5、气宇轩昂?[ qì yǔ xuān áng ]:形容人精力充沛,风度不凡。出自明·冯梦龙《醒世恒言》:“生得丰姿潇洒;气宇轩昂;飘飘有出尘之表。”

形容男子身材好的成语有哪些?

        成语体格健硕 ;注音tǐ gé jiàn shuò;释义形容一个人体格十分强壮。

        成语身材高大;注音shēn cái gāo dà ;释义形容一个人长的很高,比较强壮。

        成语气宇轩昂;注音qì yǔ xuān áng ;释义形容男子的气质很好。

        成语英俊潇洒;yīng jùn xiāo sǎ?;释义形容男子长的俊俏,性情洒脱。

        成语英姿飒爽 ;注音yīng zī sà shuǎng?;释义形容一个人气质好,精气神足。

        成语雄姿英发;注音xióng zī yīng fā?;释义形容男子的气质好。

        成语玉树临风;注音yù shù lín fēng?;释义形容男子长的俊美,气质好。

        形容身材的成语

形容男子花心的成语有哪些

        朝三暮四

        朝秦暮楚

        见色起意

       好了,关于“南园十三首拼音版”的话题就到这里了。希望大家通过我的介绍对“南园十三首拼音版”有更全面、深入的认识,并且能够在今后的实践中更好地运用所学知识。